So svojimi výtvormi sa zúčastňujem rôznych výstav a súťaží. V ďalších riadkoch sa pochválim svojimi úspechmi, ktoré som dosiahol v domácej i zahraničnej konkurencii.

2005

 • 5. miesto na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove

2006

 • 2. miesto v hodnotení návštevníkov na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • 1. miesto v zdobení veľkonočných vajíčok - 2. ročník Abilympiády SZSM

2007

 • 3. miesto v hodnotení návštevníkov na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • cena bez určenia poradia na súťažnej výstave - Vihorlatské múzeum Humenné
 • 1. miesto v zdobení veľkonočných vajíčok - 3. ročník Abilympiády SZSM

2008

 • 1. miesto v hodnotení odbornej poroty na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • cena bez určenia poradia na súťažnej výstave - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku
 • 1. miesto v zdobení veľkonočných vajíčok - 4. ročník Abilympiády SZSM

2009

 • cena odbornej poroty za netradičnú techniku oblepovania semienkami na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • cena bez určenia poradia na výstave - Vihorlatské múzeum Humenné
 • 1. miesto v zdobení veľkonočných vajíčok - 5. ročník Abilympiády SZSM

2010

 • 8. miesto v hodnotení návštevníkov na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • cena odbornej poroty "za dobre zvládnutú techniku ozdobovania drôtom a zachovanie tradičných techník zdobenia" na súťažnej výstave - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • 2. miesto v zdobení veľkonočných vajíčok - 6. ročník Abilympiády SZSM
 • účasť na celoslovenskej výstave kraslíc - Kysucké múzeum v Čadci

2011

 • cena odbornej poroty "za udržiavanie tradičnej regionálnej ornamentálnej výzdoby kraslíc a farebnosti batikovania špendlíkom" na 22. ročníku súťažnej výstavy  v zdobení veľkonočných kraslíc - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • cena poroty "za použitie originálnej techniky - aplikovanie prírodného materiálu, s ktorým dokázal vytvoriť jedinečnú farebnosť." - Karpatská kraslica 2011 - Vihorlatské múzeum v Humennom
 • 4. miesto na súťažnej prehliadke v zdobení veľkonočných kraslíc - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde som vystavoval kolekciu drôtovaných a         slamových kraslíc.
 • účasť na výstave kraslíc - Kysucké múzeum v Čadci

2012

 • cena odbornej poroty "za náročnú techniku oblepovania kraslíc semienkami a tvorivé variovanie vzorov" na 23. ročníku súťažnej výstavy v zdobení                    veľkonočných kraslíc - Vlastivedné múzeum v Trebišove
 • cena z výstavy "w VII Euroregionalnym konkursie plastycznym "Palma, pisanka, wieniec""  v Poľskom Krosne. /madeirové kraslice/
 • 1. miesto v zdobení veľkonočných vajíčok - 8. ročník Abilympiády SZSM

2013

 • cena odbornej poroty "za inovatívny a kreatívny prístup v zdobení kraslíc prelamovaním" na 24. ročníku súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
 • 2. miesto v hodnotení návštevníkov múzea na 24. ročníku súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc - Múzeum a Kultúrne centrum južného                     Zemplína v Trebišove

2014

 • cena poroty "za osobitý štýl pri výzdobe kraslíc technikou madeira" - Karpatská kraslica 2014 - Vihorlatské múzeum v Humennom.
 • cena odbornej poroty "za dokonalé technické a výtvarné zvládnutie netradičného spôsobu zdobenia kraslíc prelamovaním a voskovaním" na 25. ročníku súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc Trebišovski pisanki - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.
 • 1. miesto v hodnotení návštevníkov múzea na 25. ročníku súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
 • účasť na súťažnej výstave "O najkrajšiu kraslicu" organizovanej Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.
 • Cena v súťaži Kruhy na vode - dizajnu orientovaného na remeslo, vyhlásenej ÚĽUV v Bratislave, v kategórii "voľná" za kolekciu, ktorú som nazval GeomeTrio.

2015

 • 2. miesto v hodnotení návštevníkov múzea na 26. ročníku súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

 

Okrem toho sú moje výrobky umiestnené v stálej expozícii Matice slovenskej v Martine, ako aj v Dalovej galérii, ktorá bola v Kráľovej Lehote, momentálne je presťahovaná do Liptovského Hrádku, Moyzesova 8.

Video z otvorenia výstavy kraslíc v Dalovej galérii na skale si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=CtuKFI3-6w8